Tczew - TCZ.PL - Forum dyskusyjne

Pełna wersja: Zerówka dla 5 latka?
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Moja córka ma 5 lat. Rocznikowo, bo urodziła się w grudniu 2007 i w dodatku jest wcześniakiem. Jest bardziej obyta i ma większy kontakt z dorosłymi, bo nasza praca umożliwia wychowywanie jej w domu. Wiem, że ma to swoje plusy i minusy i by zrekompensować jej brak towarzystwa dużej ilości rówieśników, chcieliśmy niedługo posłać ją do przedszkola. W przyszłym roku miała być zerówka od września i z kolei w następnym podstawówka 1 klasa.
Tymczasem właśnie przyszła jakaś kobieta i informuje nas, że dziecko powinno chodzić już od tego września do zerówki. Nie wyorażam sobie sytuacji żeby córkę tam posłać. Nie jest odpowiednio dojrzała do tego i nie da sobie rady.
Kurczę, chyba straciłem rachubę czasu i zagmatwałem się w tych ciągle zmieniających się przepisach. Jak to w końcu jest? Musi czy może iść już do zerówki? A jeśli musi, to co mam zrobić, żeby ją z tego jeszcze z rok "wymigać"... Poradźcie proszę, bo nie chcę dziecka posyłać na pożarcie.Rolleyes
Chyba powinieneś wnioskować o odroczenie obowiązku szkolnego.W tym celu musisz zgłosić się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Chociaż... nie wiem, czy nie byłoby lepiej dla małej gdyby pochodziła do przedszkola. Ten rocznik może mieć jeszcze jakby "wydłużoną" zerówkę, czyli za rok byłaby w sześciolatkach i dopiero za dwa (tak jak chcieliście) I klasa.
Dzięki za odpowiedź. Pójście do zerówki nie wchodzi w rachubę. Teoretycznie może się tam przecież spotkać z dziećmi prawie 2 lata starszymi. Moja mała jest drobniutka i pewnie nie dałaby sobie rady z różnymi "humorami" dzieci. Przedszkole, grupa 5 latków, to brzmi już lepiej.
Może jeszcze ktoś podzieli się jakąś uwagą?
Harry, wiele szkół (np. SP2) dzieli grupy zerówkowiczów na 5- i 6- latki. Sam mam syna z września 2007, nie jest tak źle jak by się wydawało (mimo, że chodzi do grupy 6 latków).
Mam córkę z listopada 2007 r. chodzi do przedszkola. Dzieci z tego rocznika mają wybór pójścia w przyszłym roku do I klasy, ale by musiało w tej chwili być w zerówce (szkolnej lub przedszkolnej).
Harry, zdaje mi się, że pięciolatki mają "obowiązek przedszkolny" i muszą chodzić do przedszkola. Nie dopilnowaliście formalności, bo jako rodzice, musieliście zgłosić do waszej "rejonowej" szkoły, że dziecko będzie/nie będzie chodziło do przedszkola/szkoły. Jeśli chodzi o odroczenie obowiązku szkolnego, to musicie mieć opinię z poradni.

"Ustawa o systemie oświaty:
Art. 14 ust. 3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

ust. 3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

ust. 4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy.

Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.)
Art. 13a. ust. 1. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
ust. 2. Dziecko w wieku 6 lat, które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 14a ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio."

Może to Ci trochę rozjaśni sytuację:
"Ustawa o systemie oświaty powierzyła sprawowanie kontroli nad wykonywaniem obowiązku przedszkolnego dyrektorowi przedszkola czy szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka – art. 14b ust. 2 u.s.o. W tym celu dyrektorzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji spełnienia obowiązku przedszkolnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) - dalej r.d.p.n. W kontekście nałożonego na dyrektora właściwej szkoły obwodowej obowiązku dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są zobowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie. Wynikający z literalnego zapisu art. 14b ust. 3 u.s.o. obowiązek informowania o spełnianiu obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego należy rozumieć rozszerzająco jako rozciągający się również na informowanie o niespełnianiu tego obowiązku, ponieważ tylko w ten sposób dyrektor może faktycznie spełniać nałożone na niego zadania kontrolne. Poprzez zmiany w zakresie spełniania obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego należy rozumieć przede wszystkim przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego, w którym obowiązek jest realizowany do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub podjęcie innych form realizowania tego obowiązku wymienionych w części I opracowania .
Wskutek nowelizacji u.s.o., zmianie ulegnie wiek dziecka objętego obowiązkiem przedszkolnym i szkolnym. Z dniem 1 września 2011 r. wchodzi w życie zapis, zgodnie z którym dziecko w wieku 5 lat będzie obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, natomiast od dnia 1 września 2012 r. zmianie ulega z kolei brzmienie art. 15 ust. 2 u.s.o., w świetle którego obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 1 pkt 19 w związku z art. 26 pkt 4 ustawy o zmianie u.s.o.). Również od 1 września 2012 rodzice będą mogli wystąpić o objęcie 5-latka obowiązkiem szkolnym, analogicznie jak w przypadku 6-latków w obecnym stanie prawnym."

ust. 3. Zapewnienie warunków do kontynuowania przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ust. 2, jest zadaniem własnym gminy.
(2012-10-19, 08:49)szalony patison napisał(a): [ -> ]Harry, zdaje mi się, że pięciolatki mają "obowiązek przedszkolny" i muszą chodzić do przedszkola.

Pięciolatki objęte są obowiązkiem wychowania przedszkolnego a nie obowiązkiem przedszkolnym.
Niby prawie to samo ale prawie robi tu wielką różnicę.
Obowiązek wychowania przedszkolnego - potocznie zwany zerówką może być realizowany w przedszkolu lub w szkole.
Nie ma ustawowego obowiązku jednak aby przyjąć takie dziecko do przedszkola. Jeśli twoje dziecko się do niego nie dostanie(w Tczewie dalej miejsc w przedszkolach brakuje), nie stać cię na nie, przedszkola nie ma (153 polskich gmin nie mają ani jednego przedszkola na swoim terenie) bądź z wielu innych powodów obowiązek ten realizowany jest przez twoją szkolę rejonową. I wtedy tam dziecko powinieneś posłać.
Tak więc w jednym zdaniu dziecko musi chodzić do zerówki co nie jest równoznaczne z tym że musi chodzić do przedszkola.
Nie mniej jednak tak jak napisała szalony patison "zerówka" dla 5-cio latka jest obowiązkowa i jedynie opinia o niedojrzałości rozwojowej twojego dziecka wraz z wnioskiem o odroczenie przygotowania przedszkolnego złożona w kuratorium jest w stanie ten obowiązek przesunąć. W przeciwnym wypadku będziesz ponosić odpowiedzialność karną przed Sądem Rodzinnym.
Harry, w grupie pięciolatków jest roczne przygotowanie do szkoły, czyli zerówka. Tyle, że możesz ją właśnie przedłużyć.
Paweł też nie pójdzie do szkoły w przyszłym roku. Będzie drugi rok w zerówce.
Uważam, że skoro Twoje dziecko ma mały kontakt z rówieśnikami, to wysłanie teraz do zerówkijest dobrym pomysłem (pomijając, że obowiązkowym).
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi. Teraz jest już wszystko jasne. Wyciągnę z tego odpowiednie wnioski i w przyszłym tygodniu zabiorę się za załatwianie sprawy. Mam już upatrzone przedszkole z działającą grupą 5 latków i mam nadzieję, że jednak uda mi się, by wszystko potoczyło się zgodnie z moimi pierwotnymi planami. Jeszcze raz dziękuję.