Tczew - TCZ.PL - Forum dyskusyjne

Pełna wersja: etyka / religia - brak obowiązku uczestniczenia
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Rok szkolny za pasem, a w części szkół wciąż panuje straszna dezinformacja co do możliwości wyboru religii i / lub etyki. Może komuś się poniższe informacje przydadzą:

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualno...-2014-2015
Cytat:1. Status przedmiotów religia i etyka

(...)

Religia i etyka nie są dla ucznia przedmiotami obowiązkowymi, udział w nich jest dobrowolny. O udziale ucznia w zajęciach z tych przedmiotów decydują rodzice lub pełnoletni uczniowie poprzez złożenie - na zasadzie dobrowolności - wspomnianego oświadczenia. Po złożeniu oświadczenia udział w wybranych zajęciach staje się dla ucznia obowiązkowy.

Uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też nie wybrać żadnego z nich. Na możliwość wyboru przez ucznia obu przedmiotów zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 1993 r. U 12/92 oraz w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07.

Jeśli w danej szkole część uczniów wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła jest zobowiązana umożliwić im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.

Jeżeli uczeń nie korzysta w szkole z nauki religii lub etyki, szkoła ma obowiązek zapewnić temu uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.

Szkoła nie ma prawa domagać się oświadczeń informujących o nieuczestniczeniu ucznia w zajęciach z religii i/lub etyki, natomiast w przypadku rezygnacji z udziału w tych zajęciach konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

(...)

3. Oceny z religii i etyki

Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.

Ocena z etyki jest umieszczana na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych informacji ujawniających, czy ocena dotyczy religii czy etyki. Z tego względu w przypadku świadectw dla I etapu edukacyjnego nie stosuje się oceny opisowej z „religii/etyki”. Niezgodne z przepisami jest również w zamieszczonym na świadectwie określeniu „religia/etyka” skreślenie lub podkreślenie jednego z przedmiotów.

Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ----------------), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Jeśli natomiast uczeń zadeklarował udział w zajęciach z obu przedmiotów, zaleca się umieszczać na świadectwie szkolnym ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wliczać do średniej ocen.

Podsumowując - jeżeli chcielibyście zrezygnować z religii, a szkoła jako jedyną alternatywę podaje międzyszkolne, popołudniowe zajęcia z etyki, nie musicie się na to godzić. Nie macie obowiązku puszczania dziecka na jakiekolwiek z powyższych zajęć.
Witam,
Nigdy nie było obowiązku uczestniczenia w lekcjach religii. Zajęcia te zawsze były nieobowiązkowe. Od kilku lat ocena z religii jest liczona do średniej. Kiedyś nie była.
Kilka lat temu rodzice musieli składać oświadczenie jeżeli nie chcieli, aby ich dziecko uczestniczyło w tych zajęciach. Obecnie rodzice składają oświadczenie, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach religii lub etyki, albo w obu jednocześnie.
Wybierając jedne i drugie zajęcia pamiętajmy, że są to 2 godziny więcej w już przepełnionym planie zajęć naszych pociech.
Kiedy w poniedziałek (25.08.2014) poszłam do szkoły, do której będzie chodził syn i zapytałam o religię i etykę, usłyszałam: "nie wiem". Pani w sekretariacie nie była w stanie odpowiedzieć mi czy dzieci będą miały zagwarantowaną etykę podczas normalnych godzin lekcyjnych, czy będzie po południu. Nie dowiedziałam się nawet, czy będzie w szkole, czy poza szkołą. Nie zostałam poinformowana również o tym, że dziecko nie musi uczestniczyć w żadnych z wymienionych zajęć. Jednym słowem nie dowiedziałam się niczego.
Od nauczycielki z innej szkoły usłyszałam, że dziecko na religię lub etykę chodzić musi. Że wybrać coś trzeba. Inna nauczycielka, która jest osobą niewierzącą, wysyła swoje dzieci na lekcję religii dlatego, żeby nie marnować im popołudnia, bo właśnie w takich godzinach mają być zajęcia z etyki.
Jak widać sytuacja nie jest taka jasna i klarowna. Sensowne informacje uzyskaliśmy dopiero po poszukaniu sobie tego na stronie MEN. Jednak nie wszyscy to zrobią, bo uznają, że skoro nauczyciel powiedział "tak i tak", to jest to wiarygodne.
I jeszcze jedno-przy składaniu podań do szkoły nikt nie wspomniał słowem o jakimś oświadczeniu, więc ciekawa jestem czy ktokolwiek w tej szkole takie oświadczenie złożył. Jeśli nie, to chyba nie powinno być religii, prawda?
Mmm - zdaję sobie sprawę, że Ameryki nie odkryłem - informacja ta była jawna, wystarczyło chwilę poszukać - ale z własnych obserwacji zauważyłem, że wiele osób błędnie zakłada, że należy wybrać przynajmniej jedno z dwóch. A to nieprawda, można zrezygnować z obu przedmiotów jednocześnie, a wielu rodziców wciąż nie jest tego świadomych (a szkoły niekiedy wprowadzają w błąd lub udzielają informacji niepełnych).

Może to się nikomu nie przyda, może wszyscy zainteresowani już o tym wiedzieli, ale jeżeli dotarłem do chociaż jednej zainteresowanej osoby i ułatwiłem jej wybór zgodny ze swoimi przekonaniami, to uważam to za sukces. Wink
I jeszcze jedno-przy składaniu podań do szkoły nikt nie wspomniał słowem o jakimś oświadczeniu, więc ciekawa jestem czy ktokolwiek w tej szkole takie oświadczenie złożył. Jeśli nie, to chyba nie powinno być religii, prawda?
[/quote]
Oświadczenia z tego co pamiętam są zbierane we wrześniu. Zawsze w szkole jest kilkoro dzieci, które nie chodzą nigdzie. Szkoła musi w tym czasie zapewnić opiekę chyba, że rodzic sobie tego nie życzy(np. ostatnia lub pierwsza lekcja)
Na zajęciach z etyki mogą być uczniowie z innych klas, a nawet szkół. Tak więc może się okazać, że etyka będzie w innej szkole.