Redakcja serwisu Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych na forum. Publikowane tutaj treści są tylko i wyłącznie prywatnymi opiniami użytkowników forum.tcz.pl.

  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORUM TCZ.PL
 
#1

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORUM TCZ.PL
OBOWIĄZUJE OD DNIA 20.12.2018

§1

TCZ.PL sp. z o.o. udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z forum internetowego, które jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i opinii na różne tematy.

§2

Dostęp do forum mają wszyscy użytkownicy Internetu.

§3

Użytkownik może korzystać z forum po zarejestrowaniu.
Rejestracja na forum odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Użytkownik który założył uprzednio konto w portalu internetowym TCZ.PL może używać na forum zarezerwowanego dla niego loginu.

§4

Użytkownik forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność TCZ.PL sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach forum.

§5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowych, etnicznych, wyznaniowych, faszystowskich oraz powszechnie uznawanych za naganne moralnie, treści wulgarnych, obraźliwych czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni, jak również treści propagujących przemoc, itp.

§6

Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum treści zawierających jakiekolwiek przekazy reklamowe i kampanie influencerskie.

§7

Wypowiedzi na forum powinny być zgodne z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego.

§8

TCZ.PL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania i usuwania treści o których mowa w §5 i §6 niniejszego regulaminu jak również prawo do blokowania uczestniczenia w forum osób które naruszają regulamin forum w sposób notoryczny.

§9

TCZ.PL sp.z o.o. jest uprawniony do przekazania danych dotyczących użytkowników forum sądom, prokuraturze, organom policji oraz innym uprawnionym organom państwa na potrzeby i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.

§10

Wszystkie informacje, które wpisują użytkownicy będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez zgody autora osobom trzecim z zastrzeżeniem §9.

§11


TCZ.PL sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego funkcjonowania forum.

§12

Użytkownicy forum przez umieszczanie swoich komentarzy i opinii na forum wyrażają zgodę na ich opublikowanie na forum.

§13

Komentarze dodawane przez użytkowników podających nieprawdziwe lub anonimowe dane mogą być usuwane przez administratora forum bez podania przyczyny.

§14

TCZ.PL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia forum TCZ.PL bez podania przyczyny takiego działania.

§15

Użytkownicy forum przyjmują do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest TCZ.PL Sp. z o.o. Siedziba firmy mieści się w Tczewie, ul. Hanny Hass 4, 83-110 Tczew. Odbiorcami danych osobowych będą: osoby upoważnione przez TCZ.PL Sp. z o.o. - pracownicy przedsiębiorstwa i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmioty przetwarzające - którym zlecone zostaną czynności wymagające przetwarzania danych, np. podmioty obsługujące i utrzymujące sieć; administrujący systemami teleinformatycznymi lub udostępniający narzędzia teleinformatyczne; podmioty świadczące usługi prawne, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, inni użytkownicy forum TCZ.PL. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania wyrażonej zgody lub do czasu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przysługujące prawa: prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Można również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zarejestrowanie Panią/Pana jako użytkownika forum TCZ.PL Sp. z o.o. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. rozporządzenia.

§16

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. TCZ.PL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jego zmiany, które stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania na tej stronie.
Odpowiedz }
Plusy od albertnak


Wiadomości w tym wątku
REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORUM TCZ.PL - McB - 2018-12-20, 11:47

Facebook Twitter RSS


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości


  © 2015, Motyw "Duende" iAndrew. Modyfikacja i spolszczenie McB 
Polskie tłumaczenie © 2007-2021 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2021 MyBB Group.